Draagvlak

Om het ontwikkelproces naar gezondheidsbewustzijn en gedragsverandering optimaal te ondersteunen is een organisatiebreed draagvlak van belang: van de invulling en bewaking van een helder duurzaam inzetbaarheids- of gezondheidsbeleid, tot de uitvoering en bewaking ervan op de werkvloer. Triple Dynamixs helpt organisaties in het bevordering van draagvlak. Enkele voorbeelden zijn;

  • Trainen van leidinggevenden, de `Ogen & Oren` van een bedrijf, een onmisbare schakel in de grip op verzuim en stimuleren van de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.
  • Opleiden van Ergocoaches, Preventiemedewerkers, een deskundige in company, om medewerkers te ondersteunen om invloed te krijgen op fysieke belasting.
  • Check on the Job, een dienst waarbij de coach van Triple Dynamixs op een vast moment in de week op vaste tijden medewerkers en ook leidinggevenden kan ondersteunen en coachen.

Meer weten? Neem dan gerust even contact met ons op. Onze adviseur komt graag bij u langs om de mogelijkheden met u te bespreken.

Samenwerken aan optimale en duurzame inzetbaarheid