Missie

Onze missie is mens en organisaties in beweging brengen om vanuit een intrinsieke motivatie actief betrokken te zijn en te blijven bij gezondheid. Bedrijven/ organisaties en medewerkers op de mogelijkheden te attenderen en ze daarbij te ondersteunen.

Visie

Triple Dynamixs gelooft dat een persoon, die zich lichamelijk en mentaal goed voelt, efficiënter werkt, beter presteert en meer plezier heeft op het werk en thuis. Een actief beleid op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid wordt door medewerkers als positief ervaren. Het draagt bij aan een positieve werkbeleving.

Ondersteunt mens en organisatie in keten van zorgvraag tot zelfredzaamheid

Het aangrijpingspunt van Triple Dynamixs Preventie & Coaching is de individuele mens en ligt in de verbinding van zijn/haar leef-, woon-, werk- en leeromgeving en de toenemende mate van zelfbewustzijn. Wij geloven zelfredzaamheid van individu en organisatie als het aankomt op preventie en oplossen van arbeids- en niet-arbeidsgerelateerde gezondheidsvraagstukken op het gebied van fysieke belasting, vitaliteit en werkstress.

De kracht zit `m in de combinatie

Wij zien ergonomie en hulpmiddelen als een middel om fysieke belasting te verminderen, en meestal niet als een op zichzelf staande oplossing. Het gedrag van de gebruiker - het (correct) gebruik - speelt vaak een grote rol.

Kennis delen

Het opleiden en  begeleiden van collega-fysiotherapeuten in ons Preventie- & Zelfmanagementmodel sluit naadloos aan op onze missie en is voor ons een logische stap: kennis delen is vermenigvuldigen. Het is de basis van de Triple Dynamixs Academy met een beroepsopleiding: Masterclass Register FysioCoach.

Kom jij ons het Bouw & Infra Team versterken en wil je samen met ons het Prevenriepakket Zorg aanbieden in de deze sector? Neem contact op met Wil Griffijn 06 13 11 09 97 of mail naar [email protected]

Samenwerken aan gezondheid en vitaliteit