Vroegsignalering

De programma's van Triple Dynamixs Preventie & Coaching zijn gericht op zelfmanagement en preventie, met als uiteindelijk doel zelfredzaamheid voor zowel medewerker en organisatie. Voegsignalering is daar onlosmakelijk mee verbonden: het tijdig (h)erkennen van dreigende signalen en het adequaat actie nemen bevordert de grip op verzuim en de inzetbaarheid, ook op de langere termijn.

Voorkomen is beter dan genezen

Triple Dynamixs Preventie & Coaching biedt medewerkers kennis en vaardigheden zodat zij dreigende klachten sneller leren (h)erkennen en tijdig adequaat actie kunnen ondernemen. Wij coachen ook de leidinggevenden in Vroegsignalering, zodat ze vanuit hun leiderschapsrol medewerkers hierin kunnen stimuleren en ondersteunen.

Herken de druppel, voorkom overstromen