Site disclaimer

Triple Dynamixs Preventie & Coaching besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Wij kunnen echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar, compleet, actueel, of betrouwbaar is en de site continu beschikbaar, veilig of foutvrij is.

Triple Dynamixs Preventie & Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.tripledynamixs.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Lees meer - volledige site disclaimer

Voortdurende zorg en aandacht voor de website