Klachtenprocedure

Triple Dynamixs Preventie & Coaching streeft naar een goede dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn en er geen gepaste oplossing is geboden, dan kunt u een klacht indienen.

Wij willen benadrukken dat wij veel waarde hechten aan de relatie met onze cliënten en klanten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Triple Dynamixs Preventie & Coaching een duidelijke klachtenprocedure. Wij verzoeken u om uw klacht schriftelijk te formuleren en gebruik te maken van ons klachtenformulier. Hierin staat tevens vermeld binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. U kunt het formulier aanvragen bij [email protected] o.v.v. 'aanvraag klachtenformulier'.

U kunt erop vertrouwen dat we met uiterste discretie en zorgvuldigheid uw klacht zullen behandelen.

De directie van Triple Dynamixs Preventie & Coaching

Uw tevredenheid is onze waarde