Aanmelden

Vanzelfsprekend kun je ook direct bij ons terecht voor een individuele begeleiding. We adviseren je contact met ons op te nemen om meer inzicht te verkrijgen in de kosten en eventuele vergoedingen.

Triple Dynamixs Preventie & Coaching neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de bescherming van uw bedrijfsgegevens en de privacy van persoonsgegevens van uw medewerker uiterst serieus en zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens conform de laatste wet- & regelgeving te beschermen. Triple Dynamixs Preventie & Coaching stelt gegevens onder geen beding zonder uitdrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden. Privacyreglement

Hartelijk dank voor uw aanmelding.