Aanmelden via bedrijf

Mocht je in aanmerking willen komen voor een individuele begeleiding door de Coach van TD Preventie & Coaching, dan adviseren wij je contact op te nemen met uw leidinggevende.

Je leidinggevende of HR kan u informeren over hoe de aanmeldprocedure op het bedrijf of in jouw organisatie verloopt.

Triple Dynamixs Preventie & Coaching neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de bescherming van uw bedrijfsgegevens en de privacy van persoonsgegevens van uw medewerker uiterst serieus en zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens conform de laatste wet- & regelgeving te beschermen. Triple Dynamixs Preventie & Coaching stelt gegevens onder geen beding zonder uitdrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden. Privacyreglement

Hartelijk dank voor uw belangstelling.