Onze aanpak

We kunnen onze werkwijze het beste uitleggen aan de hand de (top)sportwereld. Daar worden preventieve maatregelen genomen om blessures te voorkomen en, zodra blessures dreigen te ontstaan of aanwezig zijn, Topzorg ingezet. De sporter wordt in dat geval professioneel begeleid, om terugval of herhaling van de blessure te voorkomen. Sporters en verenigingen investeren samen in het welzijn van de sporter: Gezonde en vitale sporters leveren immers betere sportprestaties.

Preventie
Gezond leven, in beweging blijven, sporten en het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik toepassen tijdens het werk en in de vrije tijd zijn essentieel. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Als er klachten zijn, is preventie ook belangrijk. Preventie om verergering en herhaling van klachten te voorkomen. Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk af van de pijn! En het liefst voorkomen dat het weer verergert of terugkeert.

Niet wachten, direct starten
Daarom is het belangrijk dat bij klachten direct te starten met preventie om verdere overbelasting te voorkomen.

Niets doen? Anders doen!
Dat betekent niet, dat je niets mag doen: dezelfde activiteit op een andere, pijnvrije en natuurlijke wijze leren uitvoeren. Dat noemen wij Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik. Op geleide van de klachten breiden we het programma uit, waarbij de belastbaarheid getraind gaat worden.

Hoe ziet dat in de praktijk eruit?
Onze begeleiding is er op gericht de pijn/ ongemak zo snel mogelijk te verminderen en te vermijden, waardoor juist het natuurlijk herstel van het lichaamsdeel ongehinderd zal verlopen. In een aantal lessen krijgt u meer inzicht over het ontstaan & voorkomen van uw klachten, gaan we het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik met u trainen en stemmen we, samen met u, uw specifieke gebruiksaanwijzing af.

Meer lezen? Infobulletin voor medewerker

Waar vindt de begeleiding plaats?
De begeleiding vindt plaats op het bedrijf. Vanwege de privacy wordt de Intake en delen van de lessen in een aparte ruimte gegeven. Tijdens de lessen is er eveneens ruime aandacht voor je werkactiviteiten. Het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik wordt op je eigen werkplek getraind. Ook geeft de Coach, waar nodig, adviezen en tips over de ergonomische werkomstandigheden.

Mocht u twijfelen en/of vragen hebben of deze begeleiding iets voor u kan betekenen, dan kunt u vanzelfsprekend altijd even contact met ons opnemen of uw vraag via [email protected] per mail zenden.

Gezond bewegen, gezond vitaal blijven