Vroegsignalering

Slechts 10% van de overbelastingsklachten ontstaan plotseling. De belasting op het betreffende lichaamsdeel veel te groot, zoals bij sportletsels of zwaar vertillen.

In 90% van de gevallen beginnen de klachten geleidelijk aan en treden ze vooral op in een rustfase. Zolang klachten verdwijnen en niet meer terugkeren, is er niets aan de hand.

Vaak komen klachten echter terug en verergeren deze geleidelijk in verloop van de tijd. In de praktijk blijkt, dat de meeste mensen er in deze fase niet echt bij stilstaan, dat het wel eens om beginnende klacht zou kunnen gaan. Deze beginnende klachten, die zo nu en dan optreden noemen we ‘Vroegsignalering’.

Voorkomen is beter dan genezen

Waarom is vroegsignalering zo belangrijk? Het biedt de mogelijkheid in een vroeg stadium acties te ondernemen. In de praktijk blijkt dat mensen te lang doorlopen met overbelastingsklachten en pas ‘aan de bel trekken’ als het echt niet meer gaat. Achteraf blijkt dat de klachten al geruime tijd sluimerend aanwezig waren en dat deze niet zijn herkend of dat deze genegeerd zijn. Dat is jammer en vooral niet nodig.

Wilt u wachten tot de klachten steeds erger worden?

Wij zijn gespecialiseerde Coaches en helpen je graag op weg bij het oplossen en voorkomen van lichamelijke klacht of pijn.

Herken de druppel, voorkom overstromen