Klachtenprotocol

TD Preventie & Coaching streeft naar een goede dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u, ondanks onze inspanningen u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn en er geen gepaste oplossing is geboden, dan kunt u een klacht indienen.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken, veel waarde te hechten aan de relatie met onze cliënten en klanten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

 Hoe dient u een klacht in?

Wij verzoeken u om uw klacht schriftelijk te formuleren. U kunt het klachtenformulier downloaden en vervolgens ingevuld opsturen aan
 

TD Preventie & Coaching BV
tav W. Griffijn 
Woortmansdijk 40
9608 TB Westerbroek

download formulier

Procedure en doorlooptijd

De procedure verloopt op basis van hoor en wederhoor, waarbij Advisor van TD Preventie & Coaching als tussenpersoon optreedt. De adviseur treedt in overleg met de betreffende medewerker en stelt hem/haar op de hoogte van uw klacht, inventariseert de visie van de begeleider over de gebeurtenis en stelt vanuit beide perspectieven een mogelijke oorzaak van de klacht vast.

De adviseur van TD Preventie & Coaching zal, vanuit zijn bevindingen, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 weken u berichten over de afhandeling van uw klacht.

Indien noodzakelijk, wordt uw klacht voorgelegd aan de directie van TD Preventie & Coaching.

U kunt erop vertrouwen dat we met uiterste discretie en zorgvuldigheid uw klacht zullen behandelen en de afwikkeling zo snel mogelijk zullen laten verlopen.

De directie van Triple Dynamixs

Uw tevredenheid is onze waarde.